Korean Beauty: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಹೊಸ ಕೊರಿಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್​

Korean Beauty Trends: ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊರಿಯನ್ನರು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: