ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಡಿ

ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹಸುಗೂಸಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

First published: