Neem: ಬೇವು ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬೇವು ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯೋರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಬೇವು ಅಂದರೆ ಕಹಿ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ದೂರನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇವು ಆರೋಗ್ಯವೃದ್ಧಿಯ ಸಸ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು..? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: