Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮುಖದ ಚರ್ಮ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಯಿಂದ ಮುಖದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

First published:

 • 110

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೆಂದರೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಸರಿ ಅನಿಸಿದರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಖದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಕೆನ್ನೆಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಚರ್ಮ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಯಿಂದ ಮುಖದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  Lumiglo Anti-Acne & Anti-Scar Collagen Serum : ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ರೋಸ್ಮರಿ, ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್, ಜಪಾನಿಸ್ ನಾಟ್ವೀಡ್ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  WOW Anti-Acne Neem & Tea Tree Clay Face Mask: ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಫೇಸ್ ಇರುವ ಚರ್ಮದವರು ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  Dot & Key Zit Zapping Skin Clarifying Anti Acne Face Serum: ಕ್ಲಾರಿ ಏಜ್ ಎಣ್ಣೆ, ಚಹಾದ ಬೇರಿನಿಂದ ಈ ಉತ್ನನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  Plum Green Tea Clear Spot-light Gel

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  Dermafique Acne Avert Cleansing Mousse Facewash

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  Kaya Clinic Purifying Spot Corrector

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  Pimples: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

  Aztec Secret Indian Healing Clay

  MORE
  GALLERIES