PHOTOS: ದೇಶಾದ್ಯಂತ 'ಛತ್ ಪೂಜಾ' ಆಚರಣೆ

ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಛತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  • News18
  • |
First published: