Weight Loss: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸೋದು ಸುಲಭ

ಅಧಿಕ ತೂಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

First published: