Deepavali 2022: ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ

Diwali 2022: ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: