Health Care: ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

How to Use Ghee: ತುಪ್ಪವು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತುಪ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: