Kitchen Hacks: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ವಾಸನೆ ಒಂಚೂರು ಬರಲ್ಲ

Egg Smell: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲೆಟ್​ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಸಹ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: