Eyes Care: ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿತಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಯೇ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ, ನಾನಾರೀತಿಯ ಆಪರೇಷನ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

First published: