Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೀ, ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ

Weight Loss Tea Recipe: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಚೆಂದವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ತಿಂದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀ ಇದೆ.

First published: