Cooking Tips: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತೆ

How to Prepare Tasty Sambar: ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದರೂ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿಸಲು ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: