DIY Hacks: ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಕಂಡೀಷನರ್ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

Hair Conditioner: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೂದಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಒಣ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮಂದ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: