DIY Hacks: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಕ್ರಬ್​ ನೀವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೋಡಿ

Sugar Scrubs For Skin: ತ್ವಚೆಯ ಅಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಧೂಳು, ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್​ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ 8 ಸ್ಕ್ರಬ್​ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

First published: