‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿಸಿಡಿ (1ಬಿ) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

First published: