‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿಸಿಡಿ (1ಬಿ) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

First published:

 • 18

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್) ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟನ್ಸ್ ಪಡೆಯಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ  ಪಿಂಚಣೆ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ  ಹಾಕಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ಫಿನೋಲಜಿ ಸಿಇಓ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಕಮ್ರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿಸಿಡಿ (1ಬಿ) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರೋವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಒಒ ಹರ್ಷ್ ಜೈನ್

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ಇಪಿಎಫ್​​ನಿಂದ ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು  50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿಯಿಂದ ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವರ್ಗಾಯಿಸವವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೋಡಲ್ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  ‘ಎನ್​​​​ಪಿಎಸ್​‘​ ಖಾತೆಗೆ ‘ಪಿಎಫ್‘ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

  ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪತ್ರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಿಒಪಿಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಬೇಕು. ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಎನ್​​​ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆ ಅಫ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES