ವೀರ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಈ ಆಹಾರಗಳು!

ವೀರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ವೀರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೀರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

First published: