Immunity Booster: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ

Foods For Immunity Booster: ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: