Relationship Tips: ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್​ ಡೇಟ್​ ಸಕ್ಸಸ್​ ಆಗಲ್ವಂತೆ

First Date Tips: ಡೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು.

First published: