Upper Lips: ತುಟಿ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಲು ಪಾರ್ಲರ್​ವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ

Upper Lips Hair Remedy: ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೂದಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಲು ಅವರು ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.

First published: