Women Health: ಪಿರಿಯಡ್ಸ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗಲ್ವಂತೆ

Women Health: ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್​ಗೆ 7 ಅಥವಾ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: