Winter Joint Pain: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

How to Get rid of Joint Pain: ಪಾದರಸ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸದಿರುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ.

First published: