Anger Control: ನೀವು ಸಿಡುಕುಮೂತಿ ಸೀನಪ್ಪನ ತರ ಆಡ್ತೀರಾ? Be cool, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ತಣಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಆಧುನಿಕ ಒತ್ತಡ ಜೀವನವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಡುಕುಮೂತಿ ಸೀನಪ್ಪನ ತರ ಆಡ್ತಾರೆ! ನೀವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ....

First published: