DIY Face Packs: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳ ಫೇಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್​ ನೀವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು

How Make Face Pack: ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಂತೆ ನಯವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫೇಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್​ ಬಳಸಬಹುದು.ಈ ಫೇಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: