Bloating and Indigestion: ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ

Bloating and Indigestion: ಎಲೆಕೋಸು, ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು.

First published: