Home Remedies: ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ

Ear Ache : ಕಿವಿ ನೋವು ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎನ್ನದೇ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

First published: