Beauty Tips: ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ

ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು

First published: