Toothache: ಹಲ್ಲು ನೋವು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Home Remedies For Toothache: ಹಲ್ಲುನೋವು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುನೋವಿನಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನೋವು ಕೊಡುವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.

First published: