Hair Care Tips: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುತ್ತಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

Home Remedies: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: