Ring Mark Home Remedies: ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಸಾಕು

Home Remedies for Ring Mark: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರದ ಗುರುತುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಲುಕ್ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

First published: