Himalayan Garlic: ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಲಾಭವಂತೆ

Himalayan Garlic Benefits: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಿವಿಧ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: