ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..!

ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಬ್ಬಿದ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಜೇನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.

First published: