Child Care: ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕು

Tips To Improve Your Child Height : ತಮ್ಮ ಮಗು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರ ಆಸೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಿರುವುದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕರ ಗಮನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: