Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬೋಳಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ

Fruits For Men Hair: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಬೋಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆ ಬೋಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

First published: