Stroke: ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ

Foods To Avoid To Control Stroke: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಆ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: