Health Tips: ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

How To Control Diabetes: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: