Kitchen Hacks: ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ

Cleaning Cooking Oil: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕರಿದ ನಂತರ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

First published: