Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

Human Body Organs: ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳು

First published:

 • 110

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ಹಲ್ಲಿನ  ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಕ್​ಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುರುಳಿಗೊಂಡ ದಾರಗಳ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಾಣಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ನೋಡಲು ಯಾವುದೆ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದ ಉಗುರುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ರಿಂಗ್​ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗದೆ ಇರಲಾರದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  Human Organ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು Microscope ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

  ಹೃದಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಾದ ಅಪದಮನಿ ಪರಿದಮಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಹೀಗೆ

  MORE
  GALLERIES