Knee Pain: ಮಂಡಿ ನೋವು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

Home Remedies For Knee Pain: ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: