Dogs Of India: ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳಿವು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Dogs of India: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಧೋಳದ ಮುಧೋಳ ನಾಯಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಧೋಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವು ನಾಯಿ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: