ಸಂಭೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಮುಜುಗರ; ಅದರಿಂದಲೂ ಇದೆ ಲಾಭ

ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಭೋಗದ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಏನನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.

First published: