ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾ? ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಊಟ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು!

Weight Loss Tips : ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಪ್ರೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ.

First published: