Heart Attack: ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು!

O ಮಾದರಿಯ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದು ಕೂಡು ಅಪರೂಪವಂತೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಎ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

First published: