Yawning: ಆಕಳಿಸಿ ಆಕಳಿಸಿ ಬೀಳದಿರು ತಮ್ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೇರಬಹುದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಗುಮ್ಮ!

ಆಕಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದರೂ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?, ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಕಳಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು!

First published: