Women Health: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಲಕ್ಷಣವಂತೆ

Women Health: 40, 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ 12 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೆನೋಪಾಸ್ ತಲುಪಿದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: