Cholesterol Controlling Fruits: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರಲಿ ಈ 5 ಹಣ್ಣುಗಳು

ಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ್ರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

First published: