Rubbing Nail: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Rubbing Nail Health Benefits: ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಂಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

First published: