ತಂದೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

30 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವೀರ್ಯಾಣು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುರುಷತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

First published: