Best Dinner Time: ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಡಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Best Dinner Time: ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇವಕನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನು, ರಾತ್ರಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯರು! ರಾತ್ರಿ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

First published: