Food: ಈ 6 ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್​ಪೆರಿ ಡೇಟ್ ಇರಲ್ವಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ಬಳಸಬಹುದು..!

ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ತಿಲೀದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: