Knowledge Story: ವಿಮಾನಗಳು ಏಕೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ? ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ!

Knowledge Story: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.

First published: